Warunki korzystania

A. Ważność warunków użytkowania

1. Wszystkie nasze relacje biznesowe opierają się na niniejszych warunkach użytkowania. Nie uznajemy żadnych warunków, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków użytkowania, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność na piśmie.

Np. Prawa autorskie

1. Staramy się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafikę, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sami stworzyliśmy lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samej wzmianki!

2. Prawa autorskie do opublikowanych materiałów (grafiki, obiekty, teksty) stworzonych przez nas (oznaczonych © www.ClipProject.info, © www.CartoonClipartFree.info lub © www.Malseiten charge.com należą wyłącznie do nas. Materiały te są przeznaczone wyłącznie dla używać w projekty niekomercyjne (do użytku osobistego, prywatnego) Zdecydowanie. Jakiekolwiek dalsze wykorzystywanie, w szczególności przechowywanie w bazach danych, publikowanie, powielanie i jakakolwiek forma komercyjnego wykorzystania oraz udostępnianie osobom trzecim - także w części lub w zmienionej formie - bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.

3. Podczas korzystania z grafiki w projektach internetowych powinny być aktywny link lub odniesienie (przypis) pojawia się w przypadku użycia w mediach drukowanych na www.malseitenkostenlos.com lub na www.clipproject.info.

Przykład aktywnego linku: Darmowe kolorowanki

C. Odnośniki i linki

1. Wyraźnie podkreślamy, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści na wszystkich połączonych stronach w całej witrynie, w tym wszystkich podstronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków na stronie głównej i wszystkich treści stron, do których prowadzą linki lub banery.

2. (Głębokie linki) W orzeczeniu v. 17.07.2003 (Az: I ZR 259/00; komunikat prasowy 96/03) uznał, że ustawienie tak zwanych głębokich linków nie narusza praw autorskich powiązanych dostawców. Odrzucono również nieuczciwe wykorzystywanie usług dostawców poprzez umieszczanie głębokich linków.

D. Prywatność

1. Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzanie tych danych odbywa się dobrowolnie. Twoje dane będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim.

2. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w nadruku lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do wysyłania informacji, o które nie zwrócono się wyraźnie, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanych spamu, którzy naruszają ten zakaz.

3.Google Analytics
Jeśli ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”), Twoja przeglądarka może przechowywać plik cookie wysłany przez Google Inc. lub stronę trzecią, który umożliwia analizę korzystania z tej witryny. Zebrane w ten sposób informacje (w tym Twój adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z tej witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz uniemożliwić instalację plików cookie. W tym celu należy wybrać w ustawieniach przeglądarki opcję „nie akceptuj plików cookie” (w przeglądarce Internet Explorer w sekcji „Dodatki/Opcje internetowe/Ochrona danych/Ustawienia”, w przeglądarce Firefox w sekcji „Dodatki/Ustawienia/Ochrona danych/Ciasteczka”). Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Źródło: nr 8.1. regulaminu Google Analytics (do witryny internetowej)

4. Google AdSense
Jeśli Google Adsense, usługa reklamy internetowej świadczona przez Google Inc., USA („Google”), umieszcza reklamy (reklamy tekstowe, banery itp.) na tej stronie, Twoja przeglądarka może przechowywać plik cookie wysłany przez Google Inc. impreza. Informacje przechowywane w plikach cookie mogą być rejestrowane, gromadzone i oceniane przez Google Inc. lub osoby trzecie. Ponadto Google Adsense wykorzystuje również tzw. „WebBacons” (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji, które mogą służyć do rejestrowania, gromadzenia i oceny prostych działań, takich jak ruch odwiedzających na stronie. Informacje generowane przez plik cookie i/lub sygnalizatory WWW na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do oceny zachowania użytkownika w odniesieniu do reklam AdSense. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie na dysku twardym i wyświetlaniu sygnałów nawigacyjnych. W tym celu należy wybrać w ustawieniach przeglądarki opcję „nie akceptuj plików cookie” (w przeglądarce Internet Explorer w sekcji „Dodatki/Opcje internetowe/Ochrona danych/Ustawienia”, w przeglądarce Firefox w sekcji „Dodatki/Ustawienia/Ochrona danych/Ciasteczka”).

Źródło: Warunki korzystania z usługi Google Adsense (do witryny internetowej)

E. Odpowiedzialność

1. Korzystanie z tej strony odbywa się na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko użytkownika. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autorów tej strony internetowej dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autorzy działali umyślnie lub istnieje błąd wynikający z rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

F. Ważność prawna tego zastrzeżenia

1. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostały przekazane do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem lub poprawne, pozostałe części dokumentu w ich treści i ważności.© Copyright by www.ClipartsFree.de - Darmowe kolorowanki do kolorowania i drukowania